Michael Hartmann: Mine kommentarer til byrådens tiltak for heltidskultur.

Byråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, vil øke andelen heltidsstillinger. Men er det realistisk? Jeg tok et møte med byråden for å diskutere tiltak. Her er mine kommentarer.
Av Michael Hartmann. 10. april 2019. Sist oppdatert 30. april.
Foto: Sturlason.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl stiller krav til bydeler og etater for å få fart på heltidsarbeidet i helse- og omsorgssektoren. Dahl foreslår flere tiltak for at medarbeidere som ønsker det skal tilbys heltidsstillinger. Det skriver Fagbladet.

Jeg ønsket å komme med innspill til byråden. Den 13. mars møttes vi på hennes kontor. Der diskuterte vi utfordringer og muligheter knyttet til heltidskultur i Oslo kommune.

 


Les saken i Fagbladet her: Byråden setter klare krav: -Det er også turnus og skiftarbeid i politiet, og i brann- og redningsetaten, men der har du en helt annen heltidskultur.

Faksimile, Fagbladet, 4. mars 2019. Tekst og foto: Kathrine Geard.

 

I det følgende nevner jeg tre av byrådens foreslåtte tiltak. Deretter følger jeg opp med egne kommentarer basert på mine innspill i møtet den 13. mars.

Tiltak:

I dag er det ikke uvanlig at medarbeidere jobber flere steder. For eksempel kan en medarbeider ha deltidsstillinger på to arbeidsplasser. Byråden foreslår at stillingsbrøkene slås sammen.

Min kommentar:

Fornuftig. Sett i gang.

 

Tiltak:

Alle bydeler og etater skal gjennomføre samtaler med medarbeidere for å kartlegge hvem som arbeider ufrivillig deltid

Min kommentar:

Enig. En kartlegging av de ansattes behov for heltidsstillinger vil være nyttig. De ansatte forholder seg til sin nærmest leder, og det er naturlig at disse har samtaler med sine ansatte.

Men disse lederne har sjelden beslutningsmyndighet og kan således bare “samle inn” informasjonen.  Resultatet av samtalene må ikke havne i “en skuff”. Det må etableres rutiner slik at byrådsavdelingen mottar all nødvendig informasjon.

 

Tiltak:

I møtet diskuterte vi muligheten for å opprette en vikarpool i Oslo kommune.

Min kommentar:

Det bør forsøkes. Arbeidsgiver trenger ansatte som kan bemanne ledige vakter, ofte på kort varsel. Ansatte som trives med å jobbe “frilans”, enten i korte eller lengre perioder, gir arbeidsgiver denne muligheten.

Vi vet at personalformidlingen ved Oslo Universitetssykehus gjør en viktig jobb med å skaffe sykepleiere, ofte på kort varsel, når det skjer akutt sykdom blant ansatte. Vi vet også at helsesektoren har høyt sykefravær sammenlignet med andre sektorer.

For de ansatte vil tilknytningen til en vikarpool gi større frihet til å velge vakttype (dag, aften eller natt). En sykepleier som ikke ønsker å jobbe nattevakter kan velge bort nattevaktene. Kanskje han eller hun ønsker å jobbe kveldsvakter? Arbeidsgiver og ansatte får større fleksibilitet.

Å være tilknyttet en vikarpool skal være frivillig. Ikke alle ønsker å jobbe “frilans”.

Byråden og jeg reflekterte rundt temaet. Vi formulerte oss nesten likt da vi forsøkte å nærme oss en tentativ konklusjon:

Når en vikarpool fungerer for Oslo Universitetssykehus, kan den fungere for Oslo kommune også.

 

Oppsummering:

Jeg støtter byråden i arbeidet med å øke andelen heltidsstillinger. Tiltakene er konkrete, men må følges opp og evalueres fortløpende. Jeg berømmer byråden for at hun er åpen for innspill og tar deltidsproblematikken på alvor.

 

Les også: AP-topp blir ny sjef for eiendomsbransjen.