RETT PÅ SAK: Geir Lippestad i partiet Sentrum: -Våre grunnleggende samfunnsverdier er under press.

-Vi skal ikke være et ensaksparti, sier Lippestad. Han tilbakeviser at Sentrum fragmenterer det politiske landskapet. 

Av Michael Hartmann. Bio. Twitter. Fredag 20. november 2020

Partileder i Sentrum, Geir Lippestad.

Våre grunnleggende samfunnsverdier er under press.

Disse ordene møter deg på nettsiden til Sentrum, Norges nyeste parti.

Sentrum så dagens lys for to måneder siden. Det er et blokkuavhengig sentrumsparti og ledes av advokat og tidligere byråd for Arbeiderpartiet, Geir Lippestad.

Jeg tok en prat med partilederen.

-Dere har valgt å starte et nytt parti i stedet for å engasjere dere i noen av de etablerte partiene. Hva er fordelen med å starte et nytt parti?

– Sentrum har mulighet til å være fremtidsrettet uten å ha mange kamper bak seg, svarer Lippestad.

– Hvorfor skal velgerne stemme på Sentrum?

– Når vi utformer vår politikk tar vi utgangspunkt i FNs bærekraftmål og menneskerettighetserklæring. FNs bærekraftsbegrep må legges til grunn for all politikkutforming: sosial, økonomisk, klima- og miljømessig bærekraft.

Tilbake til nettsiden:

En av de viktigste strømningene i europeisk historie er toleranse for mangfold og forskjellighet. Disse verdiene blir i dag utfordret av populistiske og innvandringskritiske stemmer. 

Og videre:

Samfunnets viktigste oppgave er å legge til rette for arbeid etter evne. Det vil utløse en større verdiskapning i hele landet.

– Mange faller utenfor arbeidslivet. Vil Sentrum jobbe for å hindre dette? 

– Ja, svarer Lippestad bestemt. – Vi vil jobbe for at ikke flere faller utenfor. Færre og færre er med i en fagorganisasjon. Det synes jeg er uheldig. Trepartssamarbeidet er kjempeviktig, sier han.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein: -Geir Lippestad er en bra man.

Lippestad fortsetter:

– Vi tar sikte på 100 000 mennesker som gjerne vil jobbe, men på grunn av fordommer og dårlig politikk ikke får jobbe. Det er uheldig for dem det gjelder og kostbart for samfunnet. Det eksisterer fordommer mot mennesker med innvandrerbakgrunn som gjør det vanskelig for dem å komme inn på arbeidsmarkedet. Noen må skrive et norskt navn på søknaden for å bli innkalt til intervju. Vi må jobbe for at de kommer inn i arbeidslivet.

Har du lest denne? Kristin Walstad i partiet Sentrum: -Vi må legge til side gamle særinteresser.

“Sentrum står foran flere år med store voksesmerter”, kunne vi lese i Dagsavisen 2. oktober.

Ordene tilhører gruppeleder for MGD i Drammen, Cathrin Janøy.

– Janøy mener det ikke tjener partiet Sentrums viktigste saker at dere fragmenterer det politiske landskapet i Norge ytterligere. Hva er din kommentar?

– Vi ønsker å være et parti som ikke fragmenterer politikkken og som tenker både klima, miljø og mangfold. Vi skal blant annet ha en spennende næringslivspolitikk. Vi vil ikke være et ensaksparti. Vi skal være troverdige på at Norge skal være et land hvor alle får glede av arbeidsliv og deltagelse. Alt dette skal vi bygge vår politikk rundt, avslutter Lippestad.

Her kan du lese Sentrums politiske plattform.

Les mer på NRK: -Stortinget er målet.


RETT PÅ SAK er en intervjuserie hvor spennende mennesker svarer på spørsmål om hva som opptar dem akkurat nå.


I denne saken:

Geir Lippestad:

Facebook.

Twitter.

Sentrum:

Facebook.

Twitter.

Instagram.

Hjemmeside.

Michael Hartmann er blogger og sykepleier. Følg ham på Twitter og Instagram.