FRA ARKIVET: Høyre må gjerne bygge opp et privat helsevesen, men ikke med mine skattepenger.

Fritt behandlingsvalg skjuler en pengestrøm som går én vei: Fra det offentlige til det private. Solberg-regjeringen forsyner seg av fellesskapets midler. 

Av Michael Hartmann. Bio.  12. september 2021. Oppdatert 15. september 2021.

MULIGHETER FOR ALLE? Regjeringens tapping av fellesskapets midler gir færre, ikke flere muligheter for den offentlige helsetjenesten. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).


(KOMMENTAR) – I en sak på nrk.no sier Erna Solberg at hun vil utvide ordningen “Fritt behandlingsvalg”.

I 2020 utbetalte staten gjennom helseforetakene 385 millioner kroner i refusjoner knyttet til fritt behandlingsvalg.

NRKs journalist spør Solberg om disse pengene kunne vært bedre brukt i det offentlige helsevesenet.

Statsministeren svarer:

Dette er personer som skulle hatt hjelp uansett, men som nå får et tilbud som de faktisk vil ha og som dessuten ofte er billigere enn hva det offentlige tilbyr.

Arbeiderpartiets Tuva Moflag vil at de offentlige sykehusene skal være grunnmuren i den offentlige helsetjenesten.

Hun beskriver ordningen slik:

Dette er en privatiseringsreform som flytter kontroll, penger og personell ut av den offentlige helsetjenesten, som Arbeiderpartiet ikke kan være med på.

Mange pasienter har fått god helsehjelp av private behandlinssteder. Men det er grunn til å være skeptisk når Solberg-regjeringen pakker reformer inn i vakre ord. Intensjonene med reformer er ofte flere enn dem som deles med befolkningen.

KOSTBAR FRIHET. Erna Solberg snakker om valgfrihet men unnlater å fortelle at Fritt behandlingsvalg tapper den offentlige helsetjensten for store summer. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

Tidligere denne uken var jeg til stede på en helsepolitisk duell mellom helse-og omsorgsminister Bent Høie og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

Jeg spurte helseministeren hvorfor Høyre sender fellesskapets penger til private aktører. Jeg fikk et diffust svar som strengt tatt ikke var et svar i det hele tatt. Høie gjentok gamle fraser om det private helsevesenets fortreffeligheter.

Kjerkol var befriende konkret. Arbeiderpartiet vil skrote fritt behandlingsvalg hvis de får regjeringsmakt etter valget, akkurat slik Tuva Moflag sa til NRK.

Ingen luksus.

Spør du en høyrepolitiker om hvordan fritt behandlinsvalg er bra for det offenlige, svarer de at konkurransen fra private vil stimulere det offentlige til innovasjon.

Så enkelt er det ikke.

Se for deg at du er sykehusdirektør på et offentlig sykehus. De flinkeste legene og sykepleierne slutter i et bankende kjør. De får høyere lønn og bedre betingelser i det private. Så sitter du der med redusert bemanning.

Men samfunnsoppdraget er det samme: Du skal utdanne helsepersonell, drive forskning, opprettholde akuttberedskap og behandle pasienter med kompliserte diagnoser.

I denne situasjonen greier du ikke å bli sprudlende “innovativ” slik Høyre mener du bør bli.

Ditt offentlige sykehus kan ikke velge bort undervisning, forskning, akuttberedskap eller krevende pasientforløp. Den luksusen har du ikke.

Men det har de private.

Michael Hartmann og Bent Høie (H). (Foto: Privat).

Fellesskapet tar regningen.

Hvordan har Solberg-regjeringen flyttet 385 millioner av felleskapets midler til private helseaktører?  Jo, gjennom ordningen “Fritt behandlingsvalg”.

Kortversjon:

Ordningen ble etablert i 2015. Pasienter kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med det offentlige, og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo, en offentlig etat som sorterer under Helsedirektoratet.

Finansieringen skjer ved at behandlingsstedene sender sine krav til Helfo som utbetaler pengene. Deretter viderefakturerer Helfo de regionale helseforetakene, som til sjuende og sist betaler. (Kilde: nrk.no).

Med andre ord: I motsetning til andre private næringsdrivende, kan de private helseaktørene jobbe uten økonomiske bekymringer. Det kan de fordi fellesskapet – deg og meg – betaler regningen. For hver million som havner i lommene deres, betyr det én million mindre til den offentlige helsetjenesten, som de fleste av oss er avhengige av.

God hjelp.

56 000 pasienter har benyttet seg av Frittt behandlingsvalg siden 2015. Mange har fått god hjelp. En av dem er Ida Mie Eilertsen. Hun fikk behandling på den private psykiatrisk klinikken Fekjær i Valdres. Hun sier til nrk :

I det offentlige er det bare akuttbehandling. Det er korte innleggelser, inn og ut hele tiden. I det du setter foten over dørstokken, er det allerede blitt satt en utskrivelsesdato. På Fekjær har jeg fått all den tiden jeg trenger, og rom til å feile og reise meg igjen.

Solberg:

Spesielt innen rus og psykisk helse er det viktig å vite at man har rett til å velge noe annet enn det fastlegen sier du skal benytte.

RAUS GIVER: Private helseaktører mottok 385 millioner kroner fra Solberg-regjeringen i 2020. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

Oppdatering, 15. september:

Høie og Kjerkol fikk skryt for at de stilte til debatt på Lovisenberg den 11. september. To dager senere ble Jonas Gahr Støre statsminister. Høie forlater nå regjeringen og blir statsforvalter – tidligere fylkesmann – i hjemfylket Rogaland.

Politisk kommentator Trond Birkedal sier til nrk:

Jeg kan ikke se at noen politikere kunne tatt oss bedre gjennom pandemien enn Høie. Han er en solid, kunnskapsrik og stoisk mann. Jeg har aldri hatt inntrykk av at han har hatt panikk, selv om det har brent på alle kanter av jobben hans.

AVTROPPENDE: Bent Høie var helse- og omsorgsminister i 8 år, fra 2013 til 2021. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

I skrivende stund forhandler AP, SP og SV om hvordan den nye regjeringen vil bli.

Selv om Norge får en ny ledelse er ståstedet mitt det samme. Den til enhver tid sittende regjering må gjerne bygge opp et privat helsevesen, men ikke med mine skattepenger.

Jeg håper at Arbeiderpartiet står ved løftene til Moflag og Kjerkol, nemlig at partiet skroter fritt behandlingsvalg. Da er det håp om at 385 millioner brukes der de skal; på den offentlige helsetjenesten.

Min kommentar oppsummert:

 


 

1. I denne saken har jeg lenket flere ganger til nrk.no. Noen av lenkene fører til samme sak. Du kan lese den i sin helhet her: Solbergs valgløfte: Flere skal få helsehjelp av private.

2. Fritt behandlingsvalg må ikke forveksles med Fritt Sykehusvalg som ble innført av Arbeiderpartiet i 2001. Les om Fritt sykeshusvalg her.

3. “Noen har snakket sammen” er en podcast fra tankesmien Agenda.

I denne episoden snakker de om sosial ulikhet og todeling av helsevesenet. De forklarer forskjellene på fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg. Du får en rask og nyttig oppdatering på de viktigste temaene i norsk helsepolitikk. Anbefales.

I denne saken:

Høyre:

Facebook.

Twitter.

Instagram.

Nettside.

Bent Høie:

Facebook.

Twitter.

Michael Hartmann er blogger og sykepleier. Følg ham på Twitter og Instagram.

Heisann! Finner du feil eller unøyaktigheter i denne saken? Kontakt meg gjerne på mobil 93 80 60 26 eller på e-post info (at) helsehartmann (punktum) no, så skal jeg rette opp. Hilsen Michael.