VIDEO: Høyre må gjerne bygge opp et privat helsevesen, men ikke med mine skattepenger. Min kommentar.

Fritt behandlingsvalg skjuler en pengestrøm som går én vei: Fra det offentlige til det private. Solberg-regjeringen forsyner seg av fellesskapets midler.

Av Michael Hartmann. Bio. Twitter. Første gang publisert 12. september 2021. Oppdatert med video 12. juni 2022.

Les saken her: Høyre må gjerne bygge opp et privat helsevesen, men ikke med mine skattepenger.

Min kommentar:

Michael Hartmann er blogger og sykepleier. Følg ham på Facebook, twitter og Instagram.