PODCAST: “Mannlige sykepleiere er bra for arbeidsmiljøet”. Kan vi slutte å si det?

Mannlige sykepleiere reduseres til leverandører av trivsel. 

Av Michael Hartmann. Bio. Twitter. 11. august 2022.

Denne kommentaren irriterer meg: “Mannlige sykepleiere er så bra for arbeidsmiljøet”.

Den sies nesten alltid av kvinnelige sykepleiere, og er sagt i beste mening. Den dukker som regel opp når sykepleiere snakker om hvorfor helsevesenet trenger flere menn.

Bare én av ti sykepleiere i Norge er menn. Blant studentene som dropper ut av studiet, er flesteparten menn. Og rekrutteringen av mannfolk står stille.

Likevel er alle enige. Vi trenger flere mannlige sykepleiere. Men da må argumentene handle om kompetanse, ikke om evnen til å skape trivsel på vaktrommene.

Hver gang noen sier at “mannlige sykepleiere er bra for arbeidsmiljøet”, sier de to ting: At menn kun er interessante som leverandører av trivsel, og at kvinnene ikke kan skape et godt arbeidsmiljø uten hjelp fra en mann eller to.

Selvsagt skal jeg bidra til et godt arbeidsmiljø. Fordi jeg er en kollega, ikke fordi jeg er mann.

Min kommentar:

Hør flere episoder på SoundCloud: Ærlig talt av Michael Hartmann, sesong 1.


Michael Hartmann er blogger og sykepleier. Kontakt: 93 80 60 26. Følg på  Twitter, Facebook og Instagram.