BOKTIPS: Liv Bjørnhaug Johansen – Den lange vakta. En historie fra et helsevesen på bristepunktet

Denne boken åpner dørene til helsevesenet og inviterer befolkningen inn i en ellers lukket verden. 

Av Michael Hartmann. Bio. Twitter. 1. september 2022.

 

Da koronapandemien rammet, sto sykepleierne i frontlinjen. På sykehus, sykehjem og i hjemme­tjenesten jobbet de intenst for å redde liv.

I Den lange vakta blir vi med sykepleier Liv Bjørnhaug Johansen på jobb, i en hverdag som er snudd på hodet. Alvorlig syke får ikke treffe fortvilte pårørende. Ansatte må trylle fram isolater og ikle seg knitrende smitteverndrakter. Samtidig blir de selv utsatt for stor risiko. For sykepleierne øker arbeidspresset.

Disse ordene er ikke mine. De er hentet fra omtalen til Forlaget Manifest som utga denne boken i 2021. Jeg gjengir dem fordi de beskriver boken på en presis måte.

Krevende pandemi.

Jeg “slukte” denne boken. Jeg kjente meg igjen Johanens beskrivelse av hverdagen til mange sykepleiere. Givende, men også krevende og utmattende. Jeg er selv sykepleier. Johansens bok er opplysende lesning for alle som vil lære mer om sykepleieres hverdag.

Men virkeligheten hun beskriver er langt fra hverdagslig. Pandemien gjorde jobben til sykepleiere ekstra krevende.

Store endringer i arbeidsoppgaver iverksatt på kort varsel. Et samfunn som ikke greide å verdsette sykepleiernes innsats utover å klappe på balkongene.

En historie om Norge.

Denne boken handler om pandemien. Den gir også et bilde av sykepleieres hverdag slik den oppleves under vanlige omstendigheter. Mange sykepleiere vil kjenne seg igjen.

Men også folk utenfor helsevesenet vil få et utbytte av å lese denne beretningene. Nettopp dette løfter boken. Den er ikke bare en intern fortelling fra klinikken skrevet for dem som arbeider i helsevesenet. Den er også en fortelling om Norge, i en tid da befolkningen måtte håndtere en krise som ingen var forberedt på.

Den er full av gode situasjonsbeskrivelser fra det pasientnære arbeidet. Den gir også et grunnlag for viktige refleksjoner, om helse, arbeidsliv og en nasjonal unntakstilstand.

Les denne boken hvis du vil…

… engasjere deg i helsepolitikk.

… lære om hverdagen til sykepleiere.

… få innblikk i helsevesenets håndtering av pandemien, både på individ- og systemnivå.


Liv Bjørnhaug Johansen – “Den lange vakta. En historie fra et helsevesen på bristepunktet”.

Forlag: Forlaget Manifest.

Utgivelsesår: 2021

Format: Innbundet.

Sider: 205.

ISBN: 9788283421118


Liv Bjørnhaug Johansen er temaredaktør i fagbladet Sykepleien.


DISCLAIMER: Jeg fikk denne boken tilsendt fra Forlaget Manifest. Det var ingen forventninger om at jeg skulle omtale den. Jeg leste den, likte den og omtaler den på eget initiativ.


Følg Forlaget Manifest: 

Nettside.

Facebook.

Instagram.

Twitter.


Michael Hartmann er blogger og sykepleier. Følg på Twitter, Facebook og Instagram.