BOKTIPS: Den delte byen. Oslo etter atten år med borgerlig styre.

Forskjellene øker i hovedstaden. Hvor er protestene, spør Heidi Marie Kriznik. Hun tar et nådeløst oppgjør med høyresidens politikk.

Av Michael Hartmann. Bio. Twitter. 8. Mai 2023.

 

Denne pamfletten ble utgitt i 2015, men problemstillingene er fremdeles aktuelle.

Vi følger de fiktive personene “Linnea” og “Liva”, som bor på henholdsvis Oslo øst og Oslo vest. Gjennom livsløpet ser vi hvordan deres forutsetninger preger deres muligheter på en rekke områder, blant andre barnehage, skole, bolig, helse, arbeid, inntekt og formue.

Linnea på østkanten har foreldre med lavere inntekt, og hun kommer til å leve 4 år kortere enn Liva som bor på på vestkanten. Forskjellene mellom  bydelene er mange:

Flerkultur:

For Liva, som bor på Slemdal, er det vanligere å treffe en filippinsk au pair enn en somalisk mamma. Som etnisk norsk vil Linnea fra Tøyen være i mindretall når hun begynner på skolen.

Helse:

Unge på vestkanten har bedre matvaner og trener mer enn ungdom i sentrumsbydelene og på østkanten.

Politikk:

Gamle Oslo er en av bydelene med aller lavest valgdeltakelse. Bare rundt halvparten stemmer. 

Forfatter Heidi Marie Kriznik kritiserer forestillingen om at du selv er ansvarlig for din egen lykke og ulykke. Hun skriver at helse,- og levevaner ikke oppstår i et tomrom. Problemene er strukturelle. De er et resultat av en villet politikk fra høyresiden.

Hun skriver at politikere overlater boligpolitikken til det private markedet. Da mister vi en mulighet til å forebygge skjevhetene mellom øst og vest.

Det er ikke de fattige og innvandrerne som er de mest segregerte. Det er de rike og ressurssterke som lever mest adskilt fra andre grupper i byen.

Kriznik tar også et oppgjør med “Tøyenløftet”. Etter lovnader om 25 milllioner årlig i fem år ble bydel Gamle Oslo pålagt et kutt i det ordinære budsjettet på 21 millioner.

Hun er kritisk til kommersielle aktører i helse,-og omsorgssektoren. Privatisering og konkurranseutsetting skaper skjevheter i helse og livskvalitet fordi noen har råd til å betale seg til bedre helse, mens de med dårlig råd må nøye seg med kommunale tilbud. Dette skaper et helsemessig klasseskille.

Det er påfallende at de store forskjellene i Oslo, alt fra økonomiske forskjeller til forskjeller i forventet levealder, får fortsette å øke uten at vi i større grad protesterer.

Les denne pamfletten hvis du tror at Oslo er en by med små forskjeller. Personlig tror jeg mange på vestkanten hadde blitt sjokkert over de dårlige levekårene på Oslo øst.

Ved å sammenligne livsløpene til “Linnea” og “Liva”, illustrerer forfatteren hvordan livene deres preges av strukturelle føringer. Dette er tydeliggjørende og absolutt en vekker.

Her er min kommentar om de økende forskjellene i Oslo:

Her finner du flere boktips.

Merknad: Boktipsene i denne bloggen er ikke sponset. Jeg kjøper bøkene for egne penger og skriver om dem på eget initiativ.

Kontakt meg: Mobil: 93 80 60 26. E-post: michael.hartmann@helsehartmann.no

Forlaget Manifest i sosiale medier:

Twitter.

Facebook.

Instagram.

Hjemmeside.

Følg Michael Hartmann:

Twitter.

Facebook.

Instagram.